Észrevétele van?

Bodroghalom(6),Alsóberecki(3),Karcsa(16),Vajdácska(6)

Vidék- és Területfejlesztést Elősegítő Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb), Helyben: (természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3962 Karos , Kossuth utca 24

képviselő: Szabó Ferenc

képviselő: Szabó Ferenc
A mezőgazdaságban és mezőgazdasági feldolgozásban közreműködő társadalmi réteg felvilágosítása, segítése. A falun élő lakosság városokba történő távozási folyamatának megállítása. Szakmailag és tudományosan segíteni a mezőgazdasági dolgozókat, a reményt vesztett embereket, hogy földjeiken mit és mennyit termeljenek és miképpen értékesítsék. Felvilágosító munkával az önszerveződő szövetkezetek létrehozásának elősegítése. Az új típusú szövetkezetek megalapításának elősegítése, működésükhöz szükséges támogatási rendszerekről és pályázatokról naprakész tájékoztatás adása. A falun élő lakosság alulról építkező, független gazdálkodó, demokratikus, erős, együttműködésen alapuló gazdasági összefogás segítése, hogy az EU csatlakozásnál megfelelően tudja hazánk képviselni az ország érdekeit , a kvóták meghatározásakor. Elsősorban Borsodban és a Bodrog, valamint Hegyköz vidékén elősegíteni a beruházási, feldolgozási és értékesítési folyamatok megszervezését.

Közhasznú tevékenység:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális örökség megóvása
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
- közhasznú szervezetek számára biztosított (csak közhasznú szervezetek általi igénybe vehető) szolgáltatások
- kisebbségi felzárkóztató programok elősegítése
- kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz, regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- szociális tevékenység családsegítés, időskorúak gondozása
- tudományos tevékenység, kutatás
- kulturális tevékenység
- természetvédelem, állatvédelem
- környezetvédelem
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- rehabilitációs foglalkoztatás
- euroatlanti integráció elősegítése
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetetéséhez kapcsolódó tevékenység