Észrevétele van?

Karancsalja(4),Mátraszele(5),Nagykeresztúr(3),Vizslás(11),Kazár(19),Bárna(5),Cered(14),Somoskőújfalu(10)

Uzoni Diáksport Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet), Helyben: (intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3104 Salgótarján , Nagymező út 5/a.

képviselő: Szilágyi Tamás

képviselő: Szilágyi Tamás
Az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, a sportegyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy meghatározott feltételekkel a diáksport-sportegyesületet támogatni. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-sportegyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását.