Észrevétele van?

Kópháza(1),Harka(1),Ágfalva(1)

Ubi dolor, ibi vigilesAlapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális), Helyben: (sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

9400 Sopron , Templom utca 6. 3. lépcsőház I/2.

képviselő: Rácz Klaudia

képviselő: Rácz Klaudia
Az alapítvány elsődleges célja a gyermekek, fiatalkorúak segítése, érdekeik védelme, egészséges testi, szellemi, erkölcsi fejlődésük előmozdítása. Ennek érdekében az alapítvány célkitűzése, hogy a lehető legszélesebb körű programok szervezésével, ösztöndíjak, pályázatok kiírásával támogassa ezen korosztályt. E körben fontos céljának tartja az alapítvány, hogy a természet-, állat, és környezetvédelem jelentőségére ? az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés útján ? felhívja a figyelmet, ily módon elősegítve egy jobb, élhetőbb világ megteremtését. Ugyancsak célul tűzi ki az alapítvány az időskorúak, és a szociálisan, vagy bármely más tekintetben rászorulók, elesettek támogatását mind anyagi értelemben, mind pedig gyakorlati, tényleges segítségnyújtás útján. Ugyancsak fontos célkitűzése az alapítványnak, hogy valamennyi hátrányos helyzetű társadalmi csoport, valamint minden nemzeti, etnikai, és egyéb kisebbség problémáira való figyelemfelhívás és ezek érdekeinek védelme révén elősegítse az emberek közötti esélyegyenlőség kialakulását, illetve a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetését. E körben célul tűzi ki az alapítvány ? elsősorban ismeretterjesztés révén ? azon társadalmi jelenség megszüntetését, hogy egyes társadalmi rétegek, csoportok a munkaerőpiacon hátrányos megkülönböztetést szenvednek. Kiemelten fontos céljának tartja az alapítvány a hazai, - elsősorban ? ifjúsági sportélet támogatását, elsősorban gyermek sportrendezvények, versenyek szervezésével, egyéb sportolási lehetőségek megteremtésével.