Észrevétele van?

Karád(9),Nágocs(6),Somogyacsa(2)

TündérkertKözhasznú Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb), Helyben: (intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8675 Andocs , Ady E. utca 13.

képviselő: Katonáné Menyhárt Etelka

képviselő: Katonáné Menyhárt Etelka
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően Andocs község Önkormányzatának A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (1) bekezdésében kötelező feladatként előírt óvoda fenntartási feltételeinek javítása. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § C./1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. pontjában foglaltak alapján, különös tekintettel az alábbiakra: a./ Az óvodai nevelés tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása: - a számítástechnikai alapismeretek megszerzésének segítéséhez szükséges eszközök beszerzése, - az óvoda szemléltető eszköztárának bővítése, korszerűsítése, - az óvoda udvari játékainak bővítése, korszerűsítése, - óvodai tornaszoba kialakításának és felszereléseinek folyamatos bővítéséhez való hozzájárulás, b./ az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében: - az óvodai szabadidős programok támogatása (hozzájárulás kirándulások, sportversenyek rendezéséhez), - gyógy-testneveléshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása, c./ kulturális örökségünk megóvása érdekében: - rendezvények, előadások, műsoros estek szervezési költségeihez való hozzájárulás, - video és DVD filmek beszerzése, technikai feltételek biztosítása, d./ a gyermek és ifjúságvédelmi, valamint a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének növelése érdekében: - a rászoruló gyermekek és családjainak támogatása, a közösségbe történő integrációjának elősegítése.