Észrevétele van?

Bősárkány(4)

Terra CapiKulturális és Természetvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális), Helyben: (sport,természetvédelem,kulturális)

9165 Rábcakapi , Fő út 67.

képviselő: Sipos Sándor Tibor

képviselő: Sipos Sándor Tibor
Az egyesület célja: A népek közötti kapcsolat javítása, egymáshoz való közeledése, ezért támogatni kíván minden olyan kezdeményezést, amely más országok, népek-népcsoportok, kultúrák megismerését, kutatását, vagy már megszerzett ismeretek bemutatását tűzi ki célul. Elősegíteni azokat a kutatásokat, rendezvényeket, publikálásokat, amelyek a magyar nép eredetének és történelmének jobb megismerését, a történelmi hagyományok kutatását, megőrzését és továbbadását szolgálják, ezáltal is erősítve azt, hogy a magyar nép öntudatosan vállalja múltját, valamint jelenlegi helyét és szerepét a világban. Egykori mesterségek, népszokások, néprajzi értékek felélesztése, megőrzése, továbbadása, mely tevékenységek mind az identitás vállalásában, mind a fenntartható fejlődés eszméjének elterjesztésében fontos szerepet játszhatnak. Elősegíteni pusztuló természeti környezetünk okozta problémák miatt az emberek természeti környezetükhöz való viszonyának pozitív változását. Ökoturisztikai események, táborok, természetvédelmi táborok, szervezése és lebonyolítása, természetvédelemmel kapcsolatos kutatás, szakértői véleményezések, szaktanácsadás, erdészettel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek, valamint a környezettudatos értékrend erősítése, ismeretterjesztés, környezeti nevelés elterjesztése. Egészséges életmódra nevelés. Hazai tájak, néprajzi értékek feltárása, megismertetése, népi építészeti emlékek, használati tárgyak, felkutatása, helyreállítása, bemutatása. Előadások, kiállítások, rendezvények, táborok, kézműves hagyományok felelevenítése, továbbadása médiákban való közzététel, stb. segítségével. Hagyományőrző tevékenységek bemutatása, népszerűsítése, terjesztése. Kulturális események szervezése és lebonyolítása. Régi hazai állatfajták és növényfajták felkutatása, megőrzése, és bemutatása. A környékbeli települések kistérségi összefogásának támogatása. A falusi turizmus fejlesztése, illetve elősegítése, bekapcsolódás a falusi turizmusba. Ma sportként űzött régi küzdő és harci technikák felelevenítése, bemutatása (pl.: íjászat, lovas íjászat, baranta, solymászat, stb.)