Észrevétele van?

Budapest XIII. ker(1215),Budapest XI. ker(1721),Budapest IX. ker(877),Budapest VIII. ker(1310),Budapest VII. ker(892),Budapest VI. ker(1083),Budapest I. ker(706)

Természetbúvár Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi), Helyben: (intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1051 Budapest , Október 6. utca 7.

képviselő: Czimber Gyula dr., Garancsy Mihály, Székely Tamás

képviselő: Czimber Gyula dr., Garancsy Mihály, Székely Tamás
Elsősorban a természeti értékek felelős gondozása, a felnövekvő nemzedék környezeti nevelése, a lakosság ökológiai szemléletének megalapozása. Ennek érdekében az Egyesület latba veti erejét, tekintélyét a természet és az ember szoros összetartozásának, egymásrautaltságának felismeréséért, a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra minél szélesebb körű meghonosításáért, a fenntartható fejlődés alapelveinek megismertetéséért és elfogadtatásáért, a környezetkímélő, környezetbarát életmód lehetőségeinek vonzóvá tételéért, a helyi, elsősorban a vidéki környezet- és természetvédelmi civil csoportok, körök munkájának felkarolásáért, szakmai támogatásáért.
Magyarország természeti környezeti állapotának megőrzéséért és fejlesztéséért, a közös felelősségérzet igényeinek felébresztéséért és vállalásáért. Helyi és regionális szinten a környezetet fenyegető veszélyek feltárásáért- a civil társadalom önszerveződésének megerősítésével- cselekvően vesz részt azok felszámolásában. A szomszédos országok magyarlakta településein- különösen a felnövekvő nemzedék soraiban-az ökológiai szemlélet és szoros összetartozásuk elmélyítéséért és a határokon átnyúló környezeti rendszerek megőrzéséért. A növekvő korosztályok környezeti ismereteinek gyarapításában különösen hasznos szerepet betöltő Kitaibel Pál középiskolai, valamint Herman Ottó, a Kaán Károly és más általános iskolai biológiai, természetismeretei országos tanulmányi versenyek vonzerejének növeléséért, sikeres előkészítéséért és lebonyolításáért. Közreműködik a TermészetBÚVÁR mecénási körének kibővítésében, a lap folyamatos megjelentetésének elősegítésében.