Észrevétele van?

Mezőkövesd(97),Noszvaj(17)

Szomolyáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális), Helyben: (természetvédelem,oktatási,kulturális)

3411 Szomolya , Árpád utca 10

képviselő: Fülöp István

képviselő: Fülöp István
Szomolya kőből faragott pincéinek, pinceházainak, tájjelegű épületeinek állagmegóvása, felújítása, természeti és épített környezetének rendben tartása, idegenforgalom számára vonzóvá tétele. A régi kőfaragó hagyományok felélesztése, a hagyományos kőépítészethez való visszatérés támogatása. Az önkormányzat területén lévő értékek, gyógyforrások feltárása és hasznosítása, a helyi lakosok és az idegenforgalom számára. Szomolya-Eger között közút megépítése.
Szomolya település fejlődését szolgáló egyéb célok támogatása.

- Környezetvédelem (Szomolya természeti és épített környezetének rendben tartása, idegenforgalom számára vonzóvá tétele),
- Oktatási tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- Tudományos tevékenység, kutatás (az önkormányzat közigazgatási területén lévő értékek, gyógyforrások feltárása és hasznosítása, a helyi lakosok és az idegenforgalom számára).