Észrevétele van?

Karancsalja(4),Mátraszele(5),Nagykeresztúr(3),Vizslás(11),Kazár(19),Bárna(5),Cered(14),Somoskőújfalu(10)

Szív a Szívért Alapítvány (közhasznú)

(természetvédelem,oktatási,szociális), Helyben: (természetvédelem,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján , Alsó Idegér út 11.

képviselő: Szakács Ferencné

képviselő: Szakács Ferencné
A tökéletes egészség elérésének megtanítása a fiatalokkal (testi, lelki, szellemi harmónia létrehozása). Felhívni figyelmüket egy új életfilozófia kialakítására, melynek középpontjában a pozitív gondolkodás áll. Megismertetni velük a belső emberi erőforrások felhasználásának lehetőségeit. Segítségükre lenni abban, hogy a testi, szellemi érzelmi, szociális hátrányokkal képesek legyenek szembenézni, s javításuk érdekében mindent megtenni (életmód tanfolyamokon, átképzéseken stb. való aktív részvétel). Támogatni azoknak a készségeknek az elsajátítását, gyakorlását, melyek az önálló problémamegoldáshoz, a másokkal való együttműködéshez az új iránti érdeklődéshez szükségesek. Támogatni és szervezni a fiatalok képzését a testi, lelki szociális harmónia megőrzése és a környezet védelme érdekében. A fiatalok megismertetése a helyes mozgáskultúrával, ezen belül a helyes légzéssel, táplálkozással, egészséges életmód kialakításával. Megismertetni a geopatikus sugárzások pozitív és negatív hatásait, azok kialakulását. Egy biofarm kialakítás és mezőgazdasági művelése, ezen keresztül felébreszteni a természet iránti szeretetet, megláttatni annak szépségét és hasznosságát. Nyári ifjúsági táborok szervezésén keresztül megismertetni a biofarm előnyeit. Munkahelyteremtés, hátrányos helyzetben lévő emberek elhelyezkedésének segítése. A munkaerő-piacon szociálisan vagy testi, értelmi mentális illetve egyéb okok miatt hátrányos helyzetű egyének foglalkoztatása. Ezért céljaink között szerepel egy élelmiszer feldolgozó üzem létrehozása is, mellyel munkahelyet tudnánk biztosítani munkanélkülieknek.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek esélyeinek javítása érdekében a TEÁOR 804. száma alatt feltüntetett Felnőtt és egyéb oktatás, valamint ugyanitt a 805. szám alatt szereplő Oktatás kiegészítő tevékenység végzése. Különböző gyógynövénytúrák ismertetése, irántuk az érdeklődés felkeltése. Kerékpártúrák szervezése a környék nevezetességeihez, ezen keresztül a történeti korok ismertetése (őslelet szécsényi vár, Benczúr kúria, stb.). Az előzőekben ismertetett célokon keresztül megteremteni a testi és szellemi energiát, az egymás iránti szeretetet és toleranciát, segítőkészséget.
A fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek szociális és gazdasági feltételeinek javítása. Biopékség és aprósütemény gyártó részleg működtetése a foglalkoztatás fenntartása érdekében.