Észrevétele van?

Taktaharkány(18),Újcsanálos(3),Sóstófalva(3),Hernádnémeti(6),Hernádkak(6),Onga(23)

SZERETET-CHAMIEAlapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek iskoláztatásáért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3715 Gesztely , Csokonai u. 16.

képviselő: Kiss Imréné

képviselő: Kiss Imréné
egy olyan speciális (eltérő tervű) kísérleti munkaiskola beindítása és működtetésének segítése, mely: - részt vállal az enyhe fokon értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai képzésében, szakiskolai oktatásában, nevelésében és pszichológiai tanácsadásában, szervesen illeszkedve a hagyományos oktatási rendszerbe, - a fenti kategóriába tartozó gyermekek számára egész napos foglalkoztatást és tanórán kívüli oktatást biztosít, - a fent megjelölt oktató-nevelő munkát a gyermekeken kívül felnőtt oktatás keretében is el kívánja látni, - a tantervi követelményeket a hagyományos gyógypedagógiai módszereken túl munkafogalkozások keretében kívánja elérni, - az Alapítvány ellátja 8011 számú tevékenységi kör szerinti óvodai nevelést, iskolai előkészítést enyhe- és középfokú sérülteknek, - módot ad a szülőkkel való intenzív kapcsolattartásra, a szülőket bevonja az iskolai oktatás és nevelés folyamatába, valamint a gyerekek részére pályaválasztási tanácsokat ad, és ezzel a gyermekek hatékonyabb nevelésén, képzésén túl családsegítő, "szülőnevelő" feladatokat is ellát, - általános iskolai oktatás: a tanköteles korú, nem fogyatékos gyermekek számára szervezett, 8 évfolyamos oktatás, amely elemi ismereteket nyújt és felkészít a középfokú oktatásra (8012) - alapfokú zeneoktatás: iskolarendszerű oktatás, amelynek elsődleges célja az alapfokú zenei ismeretek oktatása, a zenei képességének, készségének kifejlesztésre (8013) - speciális szakiskolai oktatás: fogyatékos tanulók, általános iskolákban végzett fiatalok részére szervezett oktatás, amely az életkezdésre és a családi életre készít fel (8024) - tanórán kívüli oktatási ellátás: alapfokú iskolai tanulók napközi otthoni, tanulószobai ellátását: az alapfokó iskolákban tanulók tanítási időn kívüli ellátása, felügyelete, az iskolai munkára való felkészülés szakszerű segítése (8051) - oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás: minden olyan oktatással összefüggő tevékenység, amely más megnevezett osztályba nem sorolhat (8059)