Észrevétele van?

Mátramindszent(1),Dorogháza(1),Mátraterenye(3),Bátonyterenye(10)

Shajipe - Lehetőség Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb), Helyben: (természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3152 Nemti , Kossuth út 148.

képviselő: Radics Sándor

képviselő: Radics Sándor
A szociálpolitika, szociális munka és az ehhez kapcsolódó területeken (térségfejlesztés, mentálhigiéné) dolgozó szakemberek, intézmények, egyesületek, alapítványok, karitatív szervezetek tevékenységének segítése, együttműködésük, kapcsolataik fejlesztése különböző szolgáltatásokkal, a felsorolt területeken új módszerek, ellátási formák kifejlesztése, elterjesztése, bevezetésének támogatása, a nemzetközi tapasztalatok, hasznosító eljárások adaptálásának előmozdítása. Koruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük, illetve speciális élethelyzetük és egyéb okok miatt rászoruló gyermekek és fiatalok, felnőttek és időskorúak, valamilyen fogyatékkal élő személyek (családjaik), csoportok és társadalmi rétegek támogatása anyagi és természetbeni segélyekkel, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi személyes szolgáltatásokkal, az alap- és szakellátások körében is. Fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek, roma származásúak és más hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci és társadalmi integrációjának, reintegrációjának elősegítése foglalkoztatási, illetve más komplex programok megvalósításával, képzési-oktatási, szociális mentálhigiénés és egyéb szolgáltatások biztosításával. Hozzájárulás a kulturális hátrányok mérsékléséhez, a kulturális esélyegyenlőség növeléséhez különböző kulturális tevékenységek, programok szervezésével, kulturális pályázati programok és projektek végrehajtásával. A társadalmi élet területén megjelenő érdekkülönbségek, érdekellentétek, konfliktusok feloldása, megelőzése, az ehhez szükséges konfliktus-kezelési, stratégiai tervezési és változás-menedzsment technikák, eljárások alkalmazása és oktatása. Kiemelten foglalkozás a kistérségek lakói, különösen a nők lehetőségeinek fejlesztésével és növelésével, vidékfejlesztési koncepciók, tervek kidolgozása. A táron átnyúló programok, projektek, valamint a regionális együttműködés elősegítése és támogatása, különösen a határon túli magyarok lehetőségeinek és esélyeinek í javítása, valamint a közös turizmus, gazdaság és területfejlesztés elősegítése. Az alapítvány célja továbbá minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet támogatás, amely az alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.