Észrevétele van?

Gyál(100),Ecser(13),Üllő(49),Budapest XVIII. ker(499)

Sandan Karate Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási), Helyben: (sport,oktatási)

2220 Vecsés , Hunyadi u. 13.sz.

képviselő: Vincze Virgil

képviselő: Vincze Virgil
Szellemi műhely létrehozása, amely le- hetővé teszi a tradicionális budo spor- tok, elsősorban a shotokán karate bemu- tatását, kutatását, oktatását, verseny- zők anyagi és tanulási lehetőségeinek támogatását, különös tekintettel a Sho- tokán Karate Internationál Federation tevékenységének megismerésére. E cél érdekében felvállalja, hogy a könyvek és oktatófilmek kiadását, előadásokat, edzőtáborokat, versenyeket, továbbkép- zéseket szervez. Az egyesület tagjai számára támogatást nyújt ahhoz, hogy belföldi vagy külföldi edzőtáborokon vegyenek részt, ilyeneket szervez is. Az egyesület célja, hogy ezen sportokat az egészségmegőrzés érdekében életmóddá formálja a fiatalokban. az egyesület célja, hogy a gyermek- és ifjúságvéde- lem érdekében mentálhigiéniés progra- mokat és táborokat szervezzen a fiata- lok érdekében. Az egyesület a fiatalok testi és lelki nevelésének módszerei- ként ezen sportokat használják fel. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló te- vékenység folytatását közhasznú egye- sület formájában végzi.