Észrevétele van?

Arnót(10),Sajóvámos(9)

Sajópálfala Községi Tanköteles Gyermekekért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3714 Sajópálfala , Szabadság u. 26.

képviselő: Lőrinczné Farkas éva

képviselő: Lőrinczné Farkas éva
Az alapítási vagyonból illetve ennek hozadékából kettő szegény sorsú, jó tanuló diák tanulmányainak támogatása.

Egészségmegőrzés, betegség megelőzés keretében:
gyermekek fizikai erőnlétének folyamatos építése,
egészségkultúra megalapozása,
egészséges életmódra nevelés és ehhez szükséges lehetőségek felkutatása és az eszközök bővítése.

Tudományos tevékenység, kutatás
új pedagógiai módszerek felkutatása, követése,
továbbképzések támogatása,
szülők-pedagógusok nevelési módszereinek összehangolása, és ezzel összefüggő tanácsadás.

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
az óvoda nevelési-oktatási céljainak megvalósításához szükséges eszközök, lehetőségek fejlesztése és bővítése,
az óvodába járó gyermekek mai, modern ismeretekhez való juttatása.

Kulturális tevékenység
gyermekek műveltségének, esztétikai nevelésének sokirányú fejlesztése,
művelődési lehetőségek biztosítása.

Kulturális örökség megóvása
néphagyomány őrzés- és ápolása óvodán belül.

Környezetvédelem
környezet megóvására- védelmére nevelés,
gyermekek felvilágosítása a környezetvédelem feladatairól, ehhez feltételek megteremtése.

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, segítésük.

Sport
korszerű mozgáskultúra megalapozása az óvodás gyermekek és szüleik körében, ehhez folyamatos eszköz biztosítása, szervezés.