Észrevétele van?

Kistarcsa(62),Nagytarcsa(22),Csömör(68),Budapest XVII. ker(412),Budapest XV. ker(430),Budapest XIV. ker(1314),Budapest X. ker(576)

Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,oktatási,kulturális)

1161 Budapest , Templom tér 3.

képviselő: Solymoskövi Péter

képviselő: Solymoskövi Péter
A Budapest XVI. kerületében működő iskolák és kulturális intézmények támogatása annak érdekében, hogy nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységüket hatékonyabban tudják ellátni. Önállóan, illetve más szervezetekkel összefogva kulturális rendezvények szervezése.(irodalmi estek, kiállítások stb.) A kulturális örökség megóvása oly módon, hogy a kulturális rendezvények segítségével, illetve a kerületi sajtóval együttműködve az egyesület figyelemfelhívó és tájékoztató tevékenységet folytat ezeknek az értékeknek a minél szélesebb körben történő megismertetésére. Hagyományőrző csoportok támogatása, részükre rendezvényszervezési segítség nyújtása. Az emberi és állampolgári jogok védelme oly módon, hogy az egyesület az ezen témakörben felmerülő kérdésekben - más kulturális tevékenységével együttesen - szakértők bevonásával előadásokat, tájékoztatókat szervez, médián keresztül - szükség esetén szakértői részvétellel - véleményt nyilvánít. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, amelyik elsődlegesen szintén előadások, kiállítások stb. szervezésével, illetve a kapcsolattartás elősegítésével valósul meg. Az egyesület részt vesz a XVI. kerület intézményeinek más, vidéki vagy határon túli szervezetekkel való kapcsolattartásában, kölcsönös látogatások stb. szervezésében. Az egyesület - egyéb tevékenységi körével párhuzamosan - az euroatlanti integráció elősegítése, a folyamat népszerűsítése érdekében előadásokat, tájékoztatókat szervez, elősegíti a kerületi intézmények és más szervezetek ez irányú tájékozódását, testvér-települési kapcsolatok kialakítását.