Észrevétele van?

Pétfürdő(1),Csór(2)

Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális), Helyben: (egészségügyi,oktatási,szociális)

8100 Várpalota , Faller Jenő út 4.

képviselő: Bodnárné Pigler Éva elnök

képviselő: Bodnárné Pigler Éva elnök
Az 1997.évi CLVI.tv.26.§.c/1. pontja szerint: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység; c/3.pont szerint: tudományos tevékenység, kutatás;
c/2. pont szerint: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; c/4. pont szerint:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; c/10.pont szerint: gyermek-és ifjúságvé-
delem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; c/11. pont szerint: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; c/13.pont szerint: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ; c/20.pont szerint:
közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető-szolgáltatások.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek képzésének, foglalkozásának elősegítése, munkaerő -közvetítés. Ennek során közoktatás-szolgáltató tevékenységet folytathat, intézményt alapíthat szociális-szolgáltató tevékenységet folytathat, intézményt alapíthat.