Észrevétele van?

Tinnye(16),Pilisszentiván(22),Pilisjászfalu(17)

Prochnow Ferences Ifjúsági Alapítvány

(oktatási,egyéb), Helyben: (oktatási,egyéb)

2081 Piliscsaba , Béla király út 100.sz.

képviselő: Németh Béla

képviselő: Németh Béla
Piliscsaba Ifjúságának közösségi életét egyetemes keresztény értékek alapján, ezen belül is különösen Assisi Szt. Fe- renc szellemében segíteni, s e tevé- kenységével Prochnow Endre egykori- Piliscsabán élt - lekipásztornak is méltó emléket állitani. A Piliscsabai ifjúságot, a " Ferences Ifjúságot " testi lelki és szelllemi harmóniájának megszerzésében támogatja erkölcsileg-, és anyagilag segíti. Kurzusokat és ismeretterjesztő előadá- sokat szervez,részvételt támogat. Családi életre való nevelés, fiatal há- zasok támogatása. Házasság megőrzés, rendezés, illetőleg helyreállítás támogatása. Piliscsaba Béla király u. 98-102. sz telken létesítendő Ferences Ifjúsági- és Tanulmányi Ház létrehozása. Progra- mok közösségi találkozások támogatása.