Észrevétele van?

Gyékényes(10),Csurgó(61)

Porrogszentkirályi Turisztikai és Szabadidő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb), Helyben: (természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8858 Porrogszentkirály , Fő utca 47.

képviselő: elnök Vargáné Pap Ágnes

képviselő: elnök Vargáné Pap Ágnes
Az egyesület kiemelt célja az alább megfogalmazott célok elérésének elősegítése Porrogszentkirály településen, együttműködve az Önkormányzattal, gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel, más társadalmi szervezetekkel, és a lakossággal. Porrogszentkirály település fejlődésének elősegítése. A turisztikai fejlődés elősegítése. A szabadidő hasznos eltöltését elősegíti. A település területén található építészeti és természeti értékeknek megőrzése, azok korszerű és esztétikus fejlesztése, szépítése. A térségi és helyi közösségek kezdeményezéseinek ösztönzése, összehangolása, hagyományainak ápolása, megőrzése, műemlékeinek védelme. A lakosság kötődésének erősítése a szülőhelyéhez és annak környezetéhez. A település társadalmi-gazdasági szerepének erősítése, gazdaságának fellendítése. A térség gazdasági teljesítőképességének növelése, az életminőség és gazdálkodás feltételeinek javítása. A munkahelyteremtés, a munkalehetőségek érdemi bővülésének elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Rendezvények szervezése, táboroztatás biztosítása. A gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatok kiépítése, erősítése más térségben élőkkel. Nemzetközi kapcsolatok erősítése. A térség fejlesztésének nemzetközi együttműködés keretében történő elősegítése. Az egyesület azokat tömöríti, akik mindezen célokért készek önzetlenül tevékenykedni, közhasznú szervezet formájában. Az egyesület a céljait a település (és a térség) polgáraival együttműködve kívánja megvalósítani.