Észrevétele van?

Gyékényes(10),Csurgó(61)

Porrog és Környéke Egészség Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,érdekképviselet), Helyben: (sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

8858 Porrogszentkirály , Fő utca 91.

képviselő: Dr.Sik József

képviselő: Dr.Sik József
Az életminőség olyan komplex fogalom, amelynek összetevői a testi-lelki egészség, az ember és a természet közötti harmónia és a közösségi életbe való beilleszkedés. Az egyesület fő célja a községekben élő lakósok életminőségének javítása egy olyan egészségterv összeállítása és megvalósítása azáltal, amelynek főbb területei: egészségmegőrzés, környezetvédelem és a civil társadalom fejlesztése. A fenti cél érdekében együttműködik a területről elszármazott Somogy megyei és távoli személyekkel, kapcsolatot épít ki a területhez kötődő szakemberekkel és az országban tevékenykedő hasonló célból létrejött szervezetekkel. Az Egyesület fő céljainak elemei a következők: 1. az egészséges életmód elterjesztése - az egészséges táplálkozási szokások elsajátításának elősegítése, - a dohányzás,- az alkohol- és a drogellenes küzdelem, - az örömteli mozgás és sporttevékenység elősegítése által 2. az egészségügyi ellátó rendszer megelőzés-centrikusságának elősegítése, illetve az egészségügyi szolgáltatások minél szélesebb körű elérhetőségének támogatása, 3. a lelki egészség megőrzésének elősegítése, 4. természet védelme, a környezeti ártalmak csökkentése, 5. az aktív közösségi élethez szükséges ismeretek elterjesztése, kézségek fejlesztése, 6. az életminőség fejlesztése ágazatközi módon, az ebben érdekelt magánszemélyek, intézmények, vállalkozások együttműködésének ösztönzése, szövetségének létrehozása. 7. az életminőséggel kapcsolatos adatok gyűjtése és közismertté tétele, 8. az idős korúak gondozása, segítése, a munkanélküliek felzárkóztatásának segítése, 9. hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének javítása.