Észrevétele van?

Tinnye(16),Pilisszentiván(22),Pilisjászfalu(17)

Piliscsabai Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb), Helyben: (sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2081 Piliscsaba , Pázmány P. köz 5.

képviselő: Borzsák István önállóan

képviselő: Borzsák István önállóan
A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet és a környezet védelmét. Őrizni és védeni Piliscsaba és a környező községek, erdők, a Pilis- és a Budai-hegység természeti környezetét. Támogatni a Piliscsabán és a környező községekben folyó oktatási, közművelődési és sporttevékenységet, különös figyelemmel a felnövekvő generációk erkölcsi, szellemi és fizikai fejlődésére. Elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal. A természetjárók sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Túrák és táborozások szervezésével gazdagítani a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségeit, és ezáltal hozzájárulni a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez. Támogatni a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket. Lehetőséget teremteni a családok közös túrázására.