Észrevétele van?

Tass(4),Dunavecse(4),Szabadszállás(7),Dunaújváros(69)

Petőfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre

(oktatási,kulturális), Helyben: (oktatási,kulturális)

6086 Szalkszentmárton , Petőfi tér 14.

képviselő: Mercz Vince elnök

képviselő: Mercz Vince elnök
A helyi és máshol működő szervekkel, szervezetekkel együttműködve segítse a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékmúzeum kulturális tevékenységét., Népsze-rűsítse a Múzeum munkáját., Kiállítások, ismeretterjesztő előadások szervezése., Közreműködés a muzeális tárgyak felderítésében, gyűjtésében, régészeti leletek fel-tárásában, bejelentésében., A Múzeum tudományos tevékenységének elősegítése érdekében kiadványokat jelentet meg, vagy azok megjelenéséhez szellemi, vagy anyagi lehetőségéhez mért anyagi támogatást nyújt., Kapcsolatot tart és keres bel-földi és külföldi rokonintézményekkel, kulturális és informatikai együttműködés érde-kében., Kapcsolatot keres a hazánkban igen nagy jelentőséggel bíró tájvédelmi szervezetekkel.