Észrevétele van?

Nyirád(3),Sümeg(16),Tapolca(29),Hegyesd(3)

Óvodásokért Alapitvány Zalahaláp

(intézményi,oktatási), Helyben: (intézményi,oktatási)

8308 Zalahaláp , Ady E. u. 1.

képviselő: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna, Szakonyiné Forró Mária elnök, képv.

képviselő: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna, Szakonyiné Forró Mária elnök, képv.
A gyermekek alapvető tevékenységéhez, a játszáshoz szükséges eszközök folyama- tos beszerzése életkorhoz igazodva, te- remben és szabadon egyaránt. Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósitása érdekében foly- tat, gazdálkodási eredményét csak a célja érdekében használja fel, közvet- len politikai tevékenységet nem folytat pártoktól független és számukra anyagi támogatást nem nyújt.