Észrevétele van?

Novaj(12),Eger(733)

Ostoros IdegenforgalmáértEgyesület

(oktatási,kulturális), Helyben: (oktatási,kulturális)

3326 Ostoros , Szent István tér 2.

képviselő: elnök Molnár Judit

képviselő: elnök Molnár Judit
Az idegenforgalom fellendítése Ostoros község idegenforgalmi nevezetességeinek bemutatásán keresztül.
- A falusi turizmus elősegítése a település fogadókészségének fejlesztése, a szálláshelyek bővítésén, a turisták ellátását biztosító intézményhálózat fejlesztésén keresztül.
- Nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok ellátása a tagok részére, melyhez az egyesület forrásokat derít fel, pályázatokat nyújt be a finanszírozás elősegítése érdekében.
- Kulturális tevékenység, melyen belül a helyi folklór bemutatása és a szőlőkultúrával kapcsolatos rendezvények szervezésén keresztül mozgósítanak.
- Kulturális örökség megóvása, elsődlegesen tájház létesítésével.
- Euroatlanti integráció elősegítése, csereprogramok szervezésével, valamint Ostoros község testvérkapcsolatainak bevonásával.
- Munkanélküliség csökkentése a helyi munkaerőpiac bővítésével.
- Biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet.