Észrevétele van?

Novaj(12),Eger(733)

Ostoros Általános Iskolás Korú Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3326 Ostoros , Petőfi u. 2. (dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája)

képviselő: kuratóriumi elnök Hegedűsné Kollár Márta

képviselő: kuratóriumi elnök Hegedűsné Kollár Márta
Az iskola programját szolgáló eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. - A szülők részvételének erősítése az iskolai célok és feladatok meghatározásában és megvalósításában. - A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelés-oktatás folymatában. - A túlkoros tanulók pályaválasztásának segítése. - A szélesebb értelemben vett tehetség kibontakoztatása, tevékenységrendszerének kialakítása. - A szabadidős programok és a gyermektáboroztatás támogatása. Pk.60.269/1991/26. sz. végzéssel kieg.: - Kultúrális és sport célú pályázatok támogatása. - A Várallyay Lajos Magatartási Díj és a Rédei Miklós Díj gondozása. - eszközvásárlás (a gyermekek foglalkoz- tatásának javára). Az alapítvány közhasznú tevékenysége: általános iskolás gyermekek nevelése és oktatása, képességfejlesztése.