Észrevétele van?

Ballószög(20)

Október 31. Ágasegyháza Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6076 Ágasegyháza , Rákóczi utca 89.

képviselő: Dr. Egeresi László Sándor kuratóriumi elnök

képviselő: Dr. Egeresi László Sándor kuratóriumi elnök
Ágasegyháza községben támogatni azokat a célokat, amelyek a település fejlődését, az itt élő emberek életkörülményeit, valamint a falukép javítását szolgálja. Utcakép rendezése, közterületek és a faluközösség által használt területek szépítése, rendezése, parkosítása, öntözésének megoldása. Hagyományos magyar kulturális és vallásos értékek megőrzése. Ágasegyháza népi hagyományához kötődő szokások (népzene, néptánc, népszokások, szalmafonás, fafaragás stb.) felelevenítése, terjesztése és tanítása. Ehhez kapcsolódóan táborok, szakkörök szervezése és azok működtetése. A faluban élő reformátusok közösségi programjainak segítése, táborok, családi nap, kirándulások szervezése és támogatása. Idősek, magányosok, betegek segítése és más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása. Beteglátogatása, gyógyszerek beszerzésének intézése, tűzifa behordása, közösségi alkalmak látogatásának segítése szállításukkal. Nevelés, ifjúságvédelem, ismeretterjesztés, cserkészet, iskolai hitoktatás segítése. Ehhez kapcsolódó könyvek, anyagok beszerzése és terjesztése, programok, versenyek szervezése és lebonyolítása, azok segítése. Kulturális és hitéleti kiadványok nyomtatott és elektronikus formában történő megjelentetése. Ágasegyháza református közösség kulturális és vallási életéhez kapcsolódó programok és események meghirdetése, azokról beszámoló akár nyomtatott formában, akár az Interneten. A fentiekhez kapcsolódó honlapok kialakítása és fejlesztése, ill. Karbantartása. Az Ágasegyházai Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok karbantartásának, felújításának támogatása, technikai és más eszközökkel való felszerelése. Rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek egyházi intézményekben történő taníttatásának támogatása. A rászoruló gyermekek létszámának és körülményeinek felmérése, a hátrányos helyzetűek felkutatása és segítése fejlesztő programokkal, neveléssel.