Észrevétele van?

Zomba(6),Harc(4),Szedres(3),Kölesd(3)

Medinai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,sport,természetvédelem,szociális,egyéb), Helyben: (közbiztonság,sport,természetvédelem,szociális,egyéb)

7057 Medina , Kossuth L. utca 59.

képviselő: elnök Parrag Istvánné

képviselő: elnök Parrag Istvánné
Hogy tevékenységével elősegítse a bűncselekmények elkövetésének megelőzését, segítse a személy- és vagyonvédelmet, ifjúságvédelmi feladatokat, összefogja mindazok önkéntes tevékenységét, akik e célok érdekében kívánnak működni, elősegítse a lakosság és bűnmegelőző szervek közötti bizalmat, közreműködjön a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalmat, közreműködjön a lakosság biztonságérzetének növelésében és együttműködjön minden olyan szervezettel és személlyel, aki az egyesület céljainak megvalósításához támogatást tud nyújtani.
- Törekszik a természet és a környezet szeretétére nevelés, a természet, környezet és állatvédelmi jogszabályok megismertetése és tiszetelben tartása érdekében.
- Nevelő és felvilágosító tevékenységet fejt ki annak érdekében, hogy a fiatalok megismerkedjenek a korosztályukra jellemző dieviáns viselkedési módokkal, valamint a rájuk veszélyt jelentő kábítószer és alkohol fogyasztás káros hatásaival. Az egyesület részt vállal a hátrányos helyzetű fiatalok érdekképviseletében.
- Törekszik arra, hogy az állampolgárokat minél széleseb körben megismertesse emberi és állapmpolgári jogaikkal, illetve kötelezettségeikkel.
- Az egészséges életmódra nevelés érdekében tömegsport rendezvényeket szervez.
- A közrend védelme érdekében felvilágosító tevékenységet végez a lakosság körében. Tűz, illetve természeti csapások esetén részt vesz a kárelhárításban és vagyonvédelem.
- A bűnmegelőzés érdekében megszervezi elsősorban Medina Község közigazgatási területén a polgávédelem járőrszolgálatot. Segítséget nyújt a bűncselekmények során áldozattá vált személyeknek a sértetti jogaik érvényesítésében.