Észrevétele van?

Kadarkút(7),Kaposfő(9),Kaposmérő(8),Szenna(6)

Marófai Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem), Helyben: (sport,természetvédelem)

7478 Bárdudvarnok , Bárd 36.

képviselő: Őze István

képviselő: Őze István
Az egyesület célja Bárdudvarnok községben élők sport (horgászat) - a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - tevékenységének segítése, szervezése (amely az 1997. évi CLVI.törvény 26.§ c.pontjának 14. alpontjában foglaltak szerint közhasznú tevékenység) érdekében önkéntes társadalmi tevékenység végzése.A horgászegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, valamint az ifjúság, a felnövekvő generációk egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése. Tgajai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. Tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartására, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, természet szeretetére és védelmére. Az egyesület célja továbbá a sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő eltöltéséhez. A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése.