Észrevétele van?

Zajk(1),Becsehely(3),Tótszentmárton(1),Tótszerdahely(3)

Letenye Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási), Helyben: (intézményi,sport,oktatási)

8868 Letenye , Sport út 1.

képviselő: Váradi László

képviselő: Váradi László
A rendszeres sportolás és versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, valamint a sportegyesület tagjainak nevelése és az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Az egyesület célja továbbá tagjai és Letenye város, valamint az iskolák sporttevékenységének biztosítása, továbbá versenyek, tanfolyamok szervezése, valamint, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Az egyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteivel. A sportegyesület jogszabályban meghatározott kereset között nemzetközi tevékenységet folytathat.