Észrevétele van?

Kázsmárk(1),Monaj(1),Tomor(1)

Lánczy József Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb), Helyben: (oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3812 Homrogd , Kossuth út 76

képviselő: Juhász József

képviselő: Juhász József
a./ A Homrogd és vonzáskörzetében élő roma kisebbség
kulturális tevékenységének támogatása, a kisebbségi
ügyek hatékony képviselete, a cigányság szociális
problémáinak megoldása.

b./ Az alapítvány tevékenységének gyakorlása során
kiemelt figyelmet fordít a helyi roma kisebbség
kulturális életének megszervezésére (nyári táborok,
előadások), illetve a kulturális örökség megóvására és
az ezzel kapcsolatos oktatásra-ismeretterjesztésre.

c./ Az alapítvány keresztény szellemiségből eredően a
fenti célokkal párhuzamosan, figyelmet fordítanak a
Homrogdon szolgáló, történelmi egyházakhoz
tartozó felekezetek támogatására is.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme.