Észrevétele van?

Olaszfalu(9),Veszprém(731)

Kőrösi Csoma Sándor Emlék-expedíciós Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(kulturális), Helyben: (kulturális)

8413 Eplény , Veszprémi u. 68.

képviselő: Tóth István Károly

képviselő: Tóth István Károly
Célja: hogy erkölcsileg és anyagilag is támogasson olyan kezdeményezéseket, melyek a magyarság eredetét, a magyar- ság őshazáját kutatják, melyek keresik a hun eredetű népcsoportokat, a magyar nyelvben és más nyelvekben fellelhető nyelvi azonosságokat és hasonlóságokat, és amelyek a magyarság eredetére vonat- vonatkozó kozó tárgyi bizonyítékokat kutatnak fel Ázsiában. Az alapítvány célja az is,hogya magyarság eredetének kutatására célex-pedíciókat szervezzen, vagy ilyen szer- vezzen, vagy ilyen szerveződéseket fi- nanszírozzon, képi-és hanganyagokat gyűjtsön a magyarság és a rokon népcso- portok életéről, segitse a későbbi tu- dományos kutatásokat, vagy mások ezirá- rányú kezdeményezését erkölcsileg és anyagilag is támogassa. Az Alapitvány célja az is, hogy kapcsolatot keressen és tartson fenn a világban élő magyarok szervezetivel, elemezze a világban élő szórványmagyarság helyzetét, segítse előa regionális társadalmi, kultúrális együttműködést.