Észrevétele van?

Sajópálfala(2),Felsőzsolca(6)

Kis Focisták Nagy JövőjeKözhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális), Helyben: (sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3713 Arnót , Rákóczi utca 10

képviselő: Gulyás Dénes

képviselő: Gulyás Dénes
-sporttevékenység, a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtése, elősegítése, támogatása,
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-sportág megszerettetése, utánpótlás nevelés,
-szereplés hazai, külföldi sporteseményeken,
-hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok egészséges életmódra nevelése, sportolási lehetőség biztosítása,
-hátrányos helyzetű csoportok (ideértve a fogyatékkal élőket is) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos sporttevékenység,
-fenti célok eléréséhez segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybe vétele és nyújtása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.