Észrevétele van?

Karancsalja(4),Mátraszele(5),Nagykeresztúr(3),Vizslás(11),Kazár(19),Bárna(5),Cered(14),Somoskőújfalu(10)

Kézfogás az Esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb), Helyben: (szociális,egyéb)

3104 Salgótarján , Blaha Lujza út 6.

képviselő: Szekeres Ádám

képviselő: Szekeres Ádám
Az egyesület célja, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányának és alkotmányos rendelkezéseinek tiszteletben tartásával előmozdítsa az egyre sokrétűbbé váló társadalmunkban a fiatalok személyes boldogulását, szakmai és társadalmi beilleszkedését, a felnőttek fiatalok, fiatalok és fiatalok, valamint segítő szakemberek közötti kommunikációt. Karolja fel a fiatalokat, segítse őket, hogy önmaguk megismerésével, helyes döntéshozatallal alakítsa ki személyiségüket és ezeket az utakat végig is tudják járni. Más generációkkal együtt felvértezni a fiatalokat stressz kezelési, döntéshozatali készségekkel és önismerettel. Hozzájáruljon a fiatalok mentálhigiénés karbantartásához. Megtanítsa a fiatalokat nemet mondani önpusztító probléma megoldási technikákra. Fejlessze az alkoholfogyasztással, drogozással, dohányzással szembeni ellenálló képességet. Előmozdítsa a mentálhigiéné, mint szemléletmód, attitűd, magatartás elterjesztését, hogy beépülhessen a fiatalok mindennapi életébe. Mozdítsa elő az európai esélyegyenlőségi eszme meghonosítását törekedve arra, hogy célcsoportjai (gyerekek, öregek, fogyatékkal élők, kisebbségben élők, hátrányos helyzetűek, kistelepülésen lakók) megtalálják beilleszkedésük lehetőségét szűkebb pátriánkban.