Észrevétele van?

Kaposújlak(9),Sántos(3),Kaposszerdahely(9),Zselicszentpál(2),Magyaratád(5),Orci(3),Somogyaszaló(4),Magyaregres(2),Juta(19),Zselickislak(5),Taszár(7)

Kaposvár Város Közbiztonságáért

(egészségügyi,közbiztonság), Helyben: (egészségügyi,közbiztonság)

7400 Kaposvár , Kossuth tér 1.

képviselő: Dr. Farkas Edit

képviselő: Dr. Farkas Edit
A lakosság hatékony bevonása a bűnmegelőzésbe, társadalmi bázis kiépítése. A gyermek- és fiatalkorúak erkölcsi, érzelmi nevelésének támogatása, a közösségi és családtudat erősítése. Az egyetemes erkölcsi értékrend elterjesztése, s ezáltal a gyermek- és fiatalkorú bűnözés visszaszorítása. Korszerű, új vagyonvédelmi eszközök és módszerek kifejlesztésének ösztönzése, elterjesztése, vagyonvédelmi propaganda tevékenység. Vagyon- és polgárvédelmi szervezetek anyagi- és szakmai támogatása. Az önkormányzat intézményeinek és az alapítványhoz csatlakozók vagyonának hatékonyabb védelme, a rendőrség ezirányú munkájának segítése. Önvédelmi csoportok, szervezetek tevékenységének segítése, támogatása. A Kaposvári Rendőrkapitányság tehnikai ellátottságának fejlesztése. A rendőrök rekreációjának biztosítása, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az alapítvány céljaival összhangban álló tudományos tevékenység, kutatás. Gyermek- és ifjúságvédelem. Bűnmegelőzés és áldozatvédelem.