Észrevétele van?

Gerjen(1),Bátya(3),Miske(4),Homokmégy(2),Szakmár(3),Foktő(2),Dunapataj(6),Öregcsertő(1)

Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Ifjúsági Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális), Helyben: (sport,oktatási,kulturális,szociális)

6300 Kalocsa , Szentháromság tér 1.

képviselő: Binszki József kuratóriumi elnök

képviselő: Binszki József kuratóriumi elnök
Segíteni kívánják a Bács-Kiskun Megyében élő vagy tanulmányokat folytató valamint Bács-Kiskun Megyéből elszármazott, de a megyével kapcsolatot tartó gyerekek és fiatalok katolikus közösségi tevékenységét. Az alapítvány közreműködik nyári táborozási, csereüdültetési lehetőségek megteremtésével, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, ifjúsági találkozók, zarán-dokutak megszrvezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a fiatalokat érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok megszervezésében., Segíti az ifjúsági pasztorális feladatok ellátását, különösen lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti katolikus ifjúságvezetők képzését., Közreműködik a katolikus ifjúsági mozgalom tevékenységéhez szükséges technikai és mű-szaki feltételek biztosításában, az alapítványi célok megvalósítását szolgáló épültek, beren-dezései és felszerelési tárgyak, eszközök, az ifjúsági mozgalom céljaira szolgáló épületek rendeltetésszerű működéséhez szükséges fűtést, világítást etc. szolgáló berendezések, szerelvények megszerzésében, korszerűsítésében, a katolikus ifjúsági mozgalom céljaira szolgáló járművek beszerzésében, szemléltető eszközök és anyagok, valamint ilyenek előál-lítása, sokszorosítésa, továbbá propagandaanyagok készítésére szolgáló berendezések biztosításában., Az alapítvány folyamatos működésénk biztosítása érdekében a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye területén katolikus ifjúsági irodákat hoz létre., Kapcsolatot tart a hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel és alapítványokkal.