Észrevétele van?

Őrbottyán(11),Csomád(2),Fót(31),Erdőkertes(6),Szada(11)

Jövőkép Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház , Gyermekliget

képviselő: Ladjánszki Csilla

képviselő: Ladjánszki Csilla
Az alapítvány általános célja az isko- láskorú 6-tól 14 évesig terjedő korú gyermekek optimális oktatását, nevelé- sét és személyiségfejlesztését szolgá- ló tevékenységek és eszközeinek támoga- tása Montessori szemlélettel működő ál- talános iskolán belül és kivül a tele- pülési önkormányzat oktatási közfelada- tainak átvállalásával.