Észrevétele van?

Kaposújlak(9),Sántos(3),Kaposszerdahely(9),Zselicszentpál(2),Magyaratád(5),Orci(3),Somogyaszaló(4),Magyaregres(2),Juta(19),Zselickislak(5),Taszár(7)

HUMAN EXCHANGE EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTŐ ÉS TANÁCSADÓ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális), Helyben: (intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár , Bajcsy Zs. utca 77.

képviselő: Dr. Juhász Gábor

képviselő: Dr. Juhász Gábor
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./18. pontjában meghatározott közhasznúsági fokozatban, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások ellátása érdekében közhasznú szervezetként jön létre. Ezen belül különösen: - a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve működésének elősegítése, foglalkoztatási képességük fokozása emberi erőforrás fejlesztés által, - a helyi munkaerő készségeinek, képességeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása, - az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása, - a diploma megszerzése előtt álló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint az érettségi vizsgára készülő középiskolás diákok számára preventív jellegű munkavállalási tanácsadó, valamint készség- és képességfejlesztő tréningek szervezése, - a helyi erőforrások feltérképezése, helyi erőforrás-, illetve gazdaság- és közésségfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, - település-, térség-, és vidékfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, - pályakezdők számára karrier-, életpálya-menedzselő komplex továbbképzések szervezése és lebonyolítása, - hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, rétegek társadalmi integrációjának elősegítése, reszocializációjának elősegítése, érdekképviseletük, érdekérvényesítésük támogatása, - társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek ellátása a társadalom és gazdaság szereplői megbízásából, társadalomtudományi vizsgálatok lebonyolítása, - a lokális, területi-térégi, regionális vetületek között formálódó szociális gazdaság feltételrendszerének kiépítéséhez való hozzájárulás, a civil/ non-profit szféra kiteljesedésének támogatása, a civil szereplők érdekérvényesítési potenciáljának és működési hatékonyságának fokozása tanácsadói, szakértői tevékenységek ellátása révén, - a felsőoktatás és az üzleti élet szereplőinek együttműködését segítő tudásintenzív szolgáltatások fejlesztéséhez való hozzájárulás a szakmai együttműködés facilitálásával.