Észrevétele van?

Jászszentandrás(2),Jászapáti(8),Pély(1),Boconád(1),Tenk(3),Erdőtelek(4),Átány(3)

Hevesi Képzőművészeti Közalapítvány

(oktatási,kulturális), Helyben: (oktatási,kulturális)

3360 Heves , Erzsébet tér 2. (Polg. Hiv.)

képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Kálmánné

képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Kálmánné
Nyári alkotótábor működtetése, a művészetekben tehetséges hevesi fiatalok felkarolása, alkotási lehetőségekhez juttatása, az alapítvány tulajdonát képező, valamint egyéb művészeti alkotások továbbőrzése, megörökítése, alkotóik, alkotásaik ismertsége növelése, a műalkotásaira méltán büszke Heves művészeti értékeinek bemutatása, bővítése. ?A célok megvalósítása érdekében az alapító a következő feladatokat határozza meg: - A magyar kulturális örökség fenntartása, nemzeti és népi hagyományok átadása Heves városban. - A múlt szellemi értékeinek feldolgozása mellett hangsúlyos szerepet kapjon a város arculatát megteremtő innovatív művészet, mivel a városkép kidolgozása előfeltétele a külföldi cserekapcsolatoknak mind gazdasági, mind kereskedelmi, mind szellemi téren. - A tehetséggondozás érdekében formális és informális kapcsolattartás az országos művészeti intzéményekkel. - Minden évben képzőművészeti alkotótábort szervez az alapítvány, melyre pályázat útján válogatják ki a résztvevőket.