Észrevétele van?

Mosonszolnok(8),Bezenye(7),Levél(11)

Hegyeshalmi Airsoft Sport Egyesület

(sport,oktatási), Helyben: (sport,oktatási)

9222 Hegyeshalom , Fő utca 134.

képviselő: Bodó Balázs

képviselő: Bodó Balázs
Az egyesület célja tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; a sporttevékenység minőségi fejlesztése. Az Airsoft hazai népszerűsítése, megismertetése a szélesebb közönség számára. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. A sportegyesület a sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.