Észrevétele van?

Abaújszántó(1),Encs(5),Gibárt(1)

Hátrányos Helyzetű, Cigány- és Sérült Gyermekek Közhasznú Alapítványa( Wesley János Általános Iskola, Szakiskola, Előkészítő Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium tanulóiért)

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3882 Abaújkér , Rákóczi u.8.

képviselő: Királyné Kovács-Csonka Andrea

képviselő: Királyné Kovács-Csonka Andrea
-Az intézménybnen tanulók életkörülményeinek javítása, - különösen lakókörnyezetük valamint a rehabilitációt segítő feltételek jobbítása - szellemi, testi fejlődésük segítése, egészségük gondozása, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének gyakoribb lehetősége révén segítségnyújtás ahhoz, hogy az itt tanulók és lakók humanizált környezetben, mind teljesebb gondoskodás mellett éljenek.
- komplex segítséget nyújtani azoknak az intézményben tanuló gyermekeknek, akik beilleszkedési, személyiségi, vagy tanulási gondokkal küzdenek,
- az intézményben tanuló kimagasló tehetségek gondozása,
- az intézményben tanuló hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése,
- az intézményben tanuló gyermekek foglalkoztatásához szükséges tárgyi feltételek jobbításának bővítése, az intézmény berendezéseinek korszerűsítése, beruházások finanszírozásának támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglakoztatásának elősegítése.