Észrevétele van?

Kunsziget(9),Győrújfalu(12),Abda(21),Ikrény(16),Győrszemere(8),Koroncó(12),Töltéstava(9),Nyúl(22),Győrújbarát(37),Bőny(6),Gönyű(13),Kisbajcs(11),Vámosszabadi(8)

Győri Paintball Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási), Helyben: (sport,természetvédelem,oktatási)

9027 Győr , Stadion u. 10. fszt. 3.

képviselő: elnök Mauroni Marco, elnökhelyettes Major Attila, titkár Goldstein Nóra

képviselő: elnök Mauroni Marco, elnökhelyettes Major Attila, titkár Goldstein Nóra
Az egyesület fő célja, fő tevékenysége sporttevékenység ? ezen belül is elsősorban a paintball, mint extrém sportághoz kapcsolódó programok, versenyek, táborok stb. szervezése, lebonyolítása, melyek elősegítik elsősorban a fiatal felnőttek, az ifjúság ? és emellett más korosztályok ? számára az ismeretterjesztést, a szabadidő tartalmas eltöltését és az egészséges életmódra nevelést.
Az egyesület ezen kívül végzi tagsága, valamint a tagságon kívül is a paintball és az ezzel kapcsolatos szabadidős sportágak, egyéb extrém sportok iránt érdeklődők folyamatos tájékoztatását a sportággal kapcsolatos aktuális információkról, a sportághoz kapcsolódó technikai eszközökről.
Az egyesület feladata továbbá az extrém sportokkal kapcsolatos technikai és etikájának írott és íratlan szabályainak terjesztése, ismertetése, versenyszabályok oktatása. Extrém sportokkal kapcsolatos bírók képzése, oktatása, továbbképzése, utánpótlásképzés szervezése.
Az egyesület tevékenysége kiterjedhet a paintball sportág mellett más szabadidős és természetben űzhető programok, túrák szervezése és lebonyolítása, bemutatók szervezése.
Az egyesület törekszik működési területén a helyi önkormányzatokkal ? elsősorban a tömegsport mozgalom szervezésében.
Az egyesület különös hangsúlyt fektet a falusi turizmus fejlesztésére, programjait és rendezvényeit e cél elérésének érdekében olyan helyszínekre tervezi, amely során lehetőség nyílik a vidék megismertetésére.
A fiatalokkal való foglalkozások fő feladata a mozgás és ezzel együtt a természet és a környezet védelmére és ezen értékek megbecsülésére tanítás, nevelés. Az egyesület által szervezett, felügyelt és bonyolításra kerülő programokkal, túrákkal, rendezvényekkel, nyílt napokkal stb. az egyesület célja elsősorban a fiatalokat, de a felnőtt generációt közelebb hozni, az együtt mozgás és sportolás megszerettetésén túl megismertetni a minket körülvevő természeti környezettel, a természettel, extrém sportokkal.
Közoktatási intézményekkel szorosan együttműködve részt kíván venni az egyesület a diákok sporttevékenységének szervezésében, sportolási lehetőségek biztosításában. Az egyesület célja a tagsága, valamint a tagsággal bármilyen kapcsolatban álló, és ezen kívül is valamennyi sportot kedvelő ember számára az egészséges életmód, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása ? szervezett sport- és szabadidős tevékenységgel. Az egyesület célja továbbá az emberek megmozgatása, kimozdítása, a sportok megismertetésével mozgásra ösztönzése.