Észrevétele van?

Halmajugra(6),Markaz(14),Abasár(22),Gyöngyös(316)

Gyermekeinkért Mátrai Erőmű Alapítvány

(), Helyben: ()

3272 Visonta , Erőmű út 11.

képviselő: kuratóriumi elnök Bozó István

képviselő: kuratóriumi elnök Bozó István
Pk.60035/1997/27. sz. végzéssel új cél: Az 1993. április 1-jét követően elhunyt és halálukig a Mátrai Erőmű Részvénytár- saság (2172 Visonta, Erőmű út 11.), va- lamint a Visontai Gépüzem Gépgyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társa- ság (3272 Visonta, Erőmű út 11.) munka- jogi állományába tartozó munkavállalók, a fenti gazdasági társaságokból való ki- szervezést követően létesített új munka- viszony egyéb kiszerveződéses jogviszony tartalma alatt elhunyt munkavállalók, valamint a kiszervezést követően a ki- szervezéskor létesített új munkaviszo- nyát, szerződéses jogviszonyát megszűn- tető, és ezt követően munkanélküliként, nyugdíjasként vagy legalább 50%-os mun- kaképesség csökkenés időtartama alatt elhunyt, volt társasági munkavállalók, tanuló, valamint szociálisan rászoruló kiskorú, vagy szellemi fogyatékos, nem tanuló gyermekeinek anyagi támogatása.