Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(118),Budapest VI. ker(87),Budapest V. ker(100),Budapest IV. ker(61),Budapest III. ker(119),Budapest II. ker(123)

FRINGILLA Környezetvédelmi és Oktatási Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális), Helyben: (oktatási,szociális)

1135 Budapest , Szent László út 9.

képviselő: Vazsinka György

képviselő: Vazsinka György
Közhasznú tevékenységek: Környezetvédelem: a környezet védelme érdekében ezzel összefüggő ismeretterjesztő előadások szervezése. Akörnyezet védelmével összefüggő kiadványok megrendelése, elké- szítése, sokszorosítása, terjesztése. A környezet védelmét szolgáló projektek elkészítése, ilyen pro- jektek támogatása, ezek megvalósítása érdekében pályázatok elké- szítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: ezen közhasznú célon belül az alapítvány célja olyan oktatási és is- meretterjesztő centrum létrehozása és működtetése, amelynek célja olyan modern oktatás, nevelés és ismeretterjesztés megvalósítása, amely a mai kor kívánalmainak megfelel. Ezzel összefüggésben pályázatokon való részvétel, valamint pályá- zatok kiírása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének meg- teremtése: az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe ke- rült személyek segélyezése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel szembeni előí- téletek feloldása érdekében propaganda tevékenység kifejtése és támogatása. Az a./ - c./ pontokban leírt tevékenységek megfelelő színvonalú ellátásához szükséges intézményrendszer létrehozása, üzemeltetése és továbbfejlesztése (ingatlanszerzés, építés, stb.)