Észrevétele van?

Kunsziget(2),Győrújfalu(3),Abda(5),Ikrény(5),Győrszemere(4),Koroncó(4),Töltéstava(1),Nyúl(5),Győrújbarát(10),Bőny(3),Gönyű(3),Kisbajcs(1),Vámosszabadi(2)

Fejlesztéspolitikai Tudományos Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb), Helyben: (egészségügyi,oktatási,egyéb)

9022 Győr , Batthyány tér 4. fsz. 1. iroda

képviselő: Krizmanich Gergely, Szányi Dávid

képviselő: Krizmanich Gergely, Szányi Dávid
A gazdaság, a társadalom és a környezet állapotát érintő, mikro- és makroszintű problémák rendszeres vizsgálata, az állapot értékelése és a feltárt problémák kezelésére tudományos igényű javaslatok kidolgozása.
Globális, nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi stratégiák megalapozása, megvitatása, bírálata és értékelése, különös tekintettel a fejlesztéspolitikai, gazdaság- és szociálpolitikai, európai integrációs és társadalompolitikai stratégiai kérdésekre.
Tudományos ismeretterjesztés és oktatás minden tudományterületen, a tudomány és a tudományos munka népszerűsítése.
Tudományos igényű fejlesztőmunka, tudományos műhelyek, körök létrehozása és működtetése.
A kutatás-fejlesztés és innováció népszerűsítése, feltételeinek javítása, eredményeinek propagálása, kutatók és innovációt segítő szakemberek képzése, tájékoztatása, érdekeik védelme, a köztük zajló információáramlás segítése, tudáshálózatok felépítése és működtetése.
Technológiafejlesztési és gazdaságfejlesztési programok és együttműködések szervezése, működtetése, értékelése, valamint ezeket megalapozó dokumentumok, tervek, tanulmányok, szakvélemények készítése.
A kultúra mint érték népszerűsítése, a közművelődés és az örökségvédelem előmozdítása.
Nevelés és képességfejlesztés, tehetséggondozás.
Környezetvédelem, környezet-egészségügyi tevékenység, környezeti kockázatok feltárása, értékelése, és fejlesztési javaslatok kidolgozása.
Vállalkozások érdekképviselete, amennyiben az gazdaságfejlesztő, illetve multiplikatív hatású. Civil szervezetek érdekképviselete, amennyiben a tevékenység az egyesület fejlesztési céljait előmozdítja, ahhoz hozzájárul.
Egészségvédelem, prevenció, az egészséges életmód propagálása és rehabilitációs tevékenység.
Gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, információszolgáltatás, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Esélyegyenlőség biztosításához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, információ-szolgáltatás és érdekképviselet.
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, különösen a kisebbségek érdekeinek védelme, fejlesztő hatású és esélyegyenlőséget előmozdító szolgáltatások működtetése, határon átnyúló együttműködési és segélyezési célú programok szervezése, lebonyolítása.
Fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi kutatómunka, fogyasztói érdekképviselet.
Euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködés élénkítése, segítése, csereprogramok és kutatási, illetve technológiai együttműködési programok szervezése, lebonyolítása.
Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások nyújtása, a közhasznú munkavégzés tudományos megalapozása, információ-szolgáltatás és együttműködések szervezése.
Bűnmegelőzés és áldozatvédelem, az igazságszolgáltatás működési feltételeinek javítása, a tudatosság növelése, a kapcsolódó tudományos eredmények terjesztése, modellek alkotása és pilot-projektek lebonyolítása.