Észrevétele van?

Tófej(4),Bak(10),Pusztaszentlászló(8)

Eszperantó Magyar Ifjúsági Liga

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet), Helyben: (oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8897 Söjtör , Deák F. út 2.

képviselő: Jáger Éva

képviselő: Jáger Éva
Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar és eszperantó nyelv megóvása érdekében. Nemzetközi Szakértő Hálózat működtetése, népszerűsítése. Eszperantó ifjúsági szervezetek tevékenységeinek koordinálása, 35 év alatti fiatal eszperantisták érdekvédelme. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Ingyenes és kedvezményes szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetűek számára az esélyegyenlőség elősegítése érdekében. Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult határon túli társadalmi szervezetekkel és a magyarországi falvak érdeklődő befogadó közönségével. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése.