Észrevétele van?

Kunsziget(9),Győrújfalu(12),Abda(21),Ikrény(16),Győrszemere(8),Koroncó(12),Töltéstava(9),Nyúl(22),Győrújbarát(37),Bőny(6),Gönyű(13),Kisbajcs(11),Vámosszabadi(8)

Értékteremtők Politikai Érdekvédelmi Szövetsége - a Közép Pártja

(érdekképviselet,egyéb), Helyben: (érdekképviselet,egyéb)

9011 Győr , Váci M. u. 112.

képviselő: Éliás Ádám

képviselő: Éliás Ádám
Nem jobboldali és nem baloldali, hanem valós, össztársadalmi érdekeket képvisel, hogy az alapvető kérdésekben társadalmi egyetértés létrejöjjön. Célja az értékteremtő tevékenység becsületének helyreállítása és hatékony védelme. Legfőbb társadalmi értékeknek az általános emberi szolidaritást, a bármely vallás iránti őszinte vallásos érzület tiszteletben tartását és a nemzeti elkötelezettséget tekinti; az értékteremtő, hasznos tevékenységet tartja a társadalmi működés alapjának; mindenki tagja lehet a szervezetnek, aki ezeket az értékeket elismeri. Elkötelezett a demokrácia érvényesítésében, fejlesztésében, és jelenlegi csökevényességeinek kiküszöbölésében. A választók iránti elkötelezettséget és az emberi személyiség lelkiismereti értékeit előbbre valónak tekinti mindenféle pártfegyelemnél. Olyan jogrend kialakításában érdekelt, amely a moralitás értékeivel összhangban áll; az igazságérzet, az igazságosság érvényesülése és a szolidaritás általános emberi követelménye kell, hogy meghatározza a törvényhozói-jogalkotói tevékenységet; az érdekek összhangjának megteremtésében is a morális értékek a meghatározóak. Azért küzd, hogy a pénzrendszer működésében ne csoportérdekek érvényesüljenek, hanem a létbiztonság, az emberhez méltó élet és a fejlődés általános társadalmi érdeke. Hitet tesz a társadalmi organizációk önállósága és szabad együttműködése mellett; a gazdasági, a jogi-politikai és a szellemi organizáció a saját belső törvényei szerint és saját vezéreszméje alapján működjön: a szellemi organizáció a szabadság, a jogi-politikai az egyenlőség, a gazdasági a testvériség vezéreszméje alapján. Szemben álla a politikai szélsőségekkel, a liberálmaterialista versenytársadalmi ideológiával, és elutasítja a rasszizmus, a kirekesztés, vagy a hátrányos jogi-politikai megkülönböztetés minden formáját. Önmagát alárendeli a pártokról szóló törvénynek.
Belső működésében a pártjelleget nem helyezi az emberi személyiség fölé, hanem az emberi személyiség közösségben való kibontakozását akarja segíteni. Az ÉPÉSZ belső működésében kialakítja azokat a garanciákat, amelyek szavatolják, hogy az ÉPÉSZ politikusai soha ne válhassanak hűtlenné sem választóikhoz, sem az ÉPÉSZ közösségének morális és politikai elveihez.