Észrevétele van?

Ercsi(29),Érd(312)

Energia-Segély Alapítvány

(szociális), Helyben: (szociális)

2440 Százhalombatta , Csenterics u. 3.17/1.

képviselő: Dr. Karl Imre

képviselő: Dr. Karl Imre
A hátrányos helyzetű csoportok társa- dalmi esélyegyenlőségének fenntartása érdekében elősegítse ezen csoportok, mint energia fogyasztóknak az energia szolgáltatás igénybevételével kapcsola- tos kiadásai teljesítését, mérséklését, közvetett módon is, szervezési koordi- náló és integráló tevékenységgel, to- vábbá egyéb szervezetek hasonló célú programjainak, tevékenységének támoga- tásával, új anyagi eszközök, tudományos műszaki megoldások felkutatásával.