Észrevétele van?

Bőcs(14),Sajópetri(5),Alsózsolca(29)

ÉN ISa Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális), Helyben: (intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Sajólád , Jókai utca 56

képviselő: dr Steinerné Szűcs Éva

képviselő: dr Steinerné Szűcs Éva
Mozgásában korlátozott, sérült beszédében vagy érzékszervében fogyatékkal élő gyerekek és hozzátartozóik támogatása;
- fent írt gyermekek életkörülményeinek javítása, gyógykezelésük, rehabilitációjuk elősegítése, támogatása, állapotuk miatt felmerült költségekhez, gyógyterápiájukhoz, utaztatásukhoz való hozzájárulás,
- gyógyászati segédeszközök, különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök, járművek, speciális életkörülményeiket, óvodai? iskola- illetve továbbtanulásuk, rekreációjukat segítő eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtása,
- szülők rekreációjának, mentálhigiénés fejlődésüknek elősegítése, pszichológiai-jogi tanácsadás, szülősegítő szolgáltatások nyújtása, tanfolyamok szervezése, önsegítő csoportok, támogató szolgálat működtetése,
-a gyerekek napközbeni elhelyezésének biztosítása, nyári táborok, elhelyezések szervezése, szülő-gyermek nyaralás biztosítása, az ehhez szükséges szakember-állomány fenntartása,
-az ép gyerekközösségbe való beilleszkedésük elősegítése, integrált nevelésük biztosítása, elősegítése,
-esélyegyenlőségük, társadalmi integrációjuk komplex elősegítése, biztosítása, különösen az iskolai és iskolarendszeren kívüli oktatás, egyéb képzés, munkaerőpiacon való megjelenésre történő felkészítés terén.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

‒gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
‒szociális tevékenység, családsegítés,
‒nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
‒hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
‒rehabilitációs foglalkoztatás