Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(1314),Budapest VI. ker(1083),Budapest V. ker(1350),Budapest IV. ker(560),Budapest III. ker(1116),Budapest II. ker(1459)

ÉLETFORRÁS Magyar-Amerikai Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1131 Budapest , József Attila tér 2/a.

képviselő: Ifj.dr.Sipos László

képviselő: Ifj.dr.Sipos László
Az alapítvány célja, hogy 3-30 év közötti fiatalok testi, szellemi és erkölcsi fejlesztését segítse elő oly módon, hogy azon személyek, és szervezetek számára nyújt támogatást a tevékenységük kifejtéséhez, amelyek valódi értékek átadását teszik lehetővé az érintett korosztály számára. Ezen belül azok a személyek és szervezetek segíthetők támogatással, akik, illetve amelyek a tömegsport tevékenyég szervezéséhez, mozgássérült és fogyatékos személyek mozgásszükségleteinek kielégítéséhez igényelnek támogatást, nyelvtanulásra, egészségre nevelésre, az egyetemes organikus és a magyar népi kultúra hagyományainak ápolására, ismeretei terjesztésére irányuló tevékenységet végeznek, művészeti és kulturális tevékenységet szerveznek, vagy ilyen képzést nyújtanak.
Az alapítvány támogatást nyújt továbbá azon személyek és szervezetek, valamint egészségügyi és szociális intézmények számára is, amelyek az egészség megőrzésben, az időskorúak gondozásában, valamint a betegek korszerű gyógyításában , gyógyellátásában, a korszerű hagyományos és alternatív gyógyító módszerek bevezetésében, használatában és elterjesztésében szerepet vállalnak. Az alapítvány támogatást nyújt továbbá azon személyek számára, akiknek megromlott egészségi állapota miatt lecsökkent vagy megszűnt a keresőképessége és ez megakadályozza a megfelelő színvonalú gyógykezelés és az egészséghez visszavezető életmód anyagi alapjainak megteremtését. Az alapítvány támogatja ezen személyek családját, amennyiben megélhetésük pénzügyi feltételeinek előteremtése kritikus helyzetbe kerül.
Az alapítvány céljának tekinti továbbá, hogy a magyar nemzeti kultúra az egyetemes kultúrában méltó helyre kerüljön. Ezért az alapítvány támogatja azokat az alkotókat, kutatókat, akik tevékenységükkel e célt szolgálják.