Észrevétele van?

Karácsond(2),Detk(2),Visonta(2),Gyöngyös(99)

Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb), Helyben: (sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3273 Halmajugra , Rákóczi utca 23/ I.

képviselő: elnök Lakatos Alajos

képviselő: elnök Lakatos Alajos
Halmajugra község területén élő etnikai kisebbségek és a többségi népesség közötti társadalmi párbeszéd megteremtése, a kulturált együttélés lehetőségének megalapozása.
- Törekedni a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésére mind a tanulásban, mind a munkához jutásban, a mindennapi életlehetőségek megteremtésében.
- Halmajugra község környezetvédelmének előtérbe helyezése.
- A Községben élő időskorúak segítése, családsegítés, szociális segítségnyújtás.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, külön tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekekre és fiatalokra.
- Kulturális tevékenység.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Sportolási lehetőség megteremtése a helyi fiatalok számára.
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
- A községben élő fiatalok által és velük szemben gyakorivá vált drogfogyasztás, bűnözés visszaszorítása, megszüntetése.