Észrevétele van?

Bélavár(2),Berzence(8)

Együtt Egymásért, Somogyudvarhelyért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7515 Somogyudvarhely , Kossuth utca 19.

képviselő: Kertai Tiborné

képviselő: Kertai Tiborné
A Somogyudvarhelyi Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítése oly módon, hogy az iskolában tanuló gyermekek érdekében az alapítvány támogatást, segítséget nyújt: - az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javításához, - az idegen nyelv tanulásának elősegítéséhez, - az iskolai szabadidős programok bonyolításához /hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez/ - tanulmányi, sport- és kultúrális versenyek, vetélkedők, pályázatok, rendezvények lebonyolításához /nevezési díjak befizetése, helyezettek díjazása, szervezési, utazási költségek átvállalása./ Településen élő gyermekek, fiatalok, időskorúak, hátrányos helyzetűek segítése. Egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység feltételeinek biztosítása. Határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolásának elősegítése. Településen a környezet védelmének segítése.