Észrevétele van?

Kunszentmiklós(72),Szalkszentmárton(15),Dömsöd(36)

Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Kunszentmiklósi Szervezete

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb), Helyben: (egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

6098 Tass , Egecsei krt. 48.

képviselő: Kádárné Gálik Erika titkár

képviselő: Kádárné Gálik Erika titkár
A Kistérségi Egyesített Szociális Intézményben dolgozó szakszervezeti tagok érdekeinek feltárását, védelmét és szakszerű képviseletét a tagok élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása érdekében. A munkahelyi szintű egyéni és kollektív munkavállalói érdekegyeztetés, érdekvédelem és érdekképviselet minél magasabb szintű megvalósítását. Az EDDSZ-KESZI biztosítja demokratikus kistérségi elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. Működése során a törvény szellemének és rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a demokratikus önigazgatás elvén alapuló működést. Önsegélyező tevékenység folytatását. Ennek körében az EDDSZ-KESZI fellép a munkáltatóval vagy más szervezetekkel, hatóságokkal szemben, képviseli a tagokat, részt vesz a tagok tájékoztatásában, elősegíti jogaik megismerését, kötelezettségeik teljesítését. Kollektív szerződést, illetve más szerződéseket, megállapodásokat köt. Gyakorolja a törvényben rögzített szakszervezeti jogokat, a fenti célkitűzések érdekében. Képviseli az EDDSZ-KESZI-hez tartozó tagság egészét, vagy nagyobb csoportját a partner- munkáltatóknál és más szerveknél. Részt vállal a dolgozókat érintő érdekvédelmi, érdek-képviseleti kérdések megoldásában, közösen lép fel minden olyan szervezettel, amelynek célja egybeesik tagságának érdekeivel. A tag illetve a tagság részére szakszervezeti szolgáltatást nyújt és ezen belül önsegélyező szolgáltatást biztosít. Országos szakmai egyeztetéseken részt vesz. Fellép a sérelmes döntések, intézkedések ellen, és a rendelkezésre álló eszközökkel érvényesíti a tagság érdekeit. Álláspontjának a nyilvánosság fórumain következetesen hangot ad.