Észrevétele van?

Gyöngyös(316),Gyöngyöspata(17)

Egészséges Jövőért Gyöngyöstarján Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális), Helyben: (intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)





3036 Gyöngyöstarján , Jókai Mór tér 3.

képviselő: kuratóriumi elnök Vinczéné Csernik Edina

képviselő: kuratóriumi elnök Vinczéné Csernik Edina
Gyöngyöstarján község lakosságához tartozó és Gyöngyöstarján Önkormányzat intézményeiben dogozó felnőtteket és gyermekeiket - segítse és támogassa betegségük esetén ápolásukkal, kórházi és lakóhelyi gyógykezelésükkel és utókezelésükkel felmerült költésgek viseléséhez való hozzájárulással, - segítse és támogassa a szociálisan súlyosan veszélyeztetett életkörülmények között élő gyermekeket, -segítse és támogassa a rendkívül nehéz helyzetben lévő közép- és felsőfokú nappali képzésben részesülő fiatalokat - maximum 25 éves korig - az oktatási költségeik viselésében.
Kny.60.015/2004/11. sz.végzéssel célkiegészítés: segítse és támogassa a rendkívül hátrányos életkörülmények közé került gyerekeket, valamint javítsa szociális körülményeit.